Regulamin

 

                                                                                                           

 1. Klient pozostawiający zwierzę w hotelu OBOWIĄZKOWO zobowiązany jest do przedłożenia książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniem oraz inne dokumenty określające stan zdrowia zwierzęcia. Książeczka zdrowia zwierzęcia na czas pobytu w Hotelu pozostaje w posiadaniu Hotelu.
 2. Zwierzęta przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę. Akcesoria: obroża, posłanie (kocyk, legowisko, chatkę,)zabawki,maty(podkłady)jeśli na codzień z nich korzysta. Nie trzeba przywozić własnych misek,chyba że piesek z innych nie chce jeść.
 3. Przedmioty przywiezione wraz ze zwierzęciem (głównie zabawki), mogą ulec zniszczeniu z czego Klient nie będzie wnosić roszczeń i pretensji.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje zwierząt: A)  bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym B) chorych na choroby zakaźne C) samic w cieczce. Suczka musi być minimum 2 tygodanie po rui,ze względu na bezpieczeństwo pozostałych gości. Jeżeli cieczka zostanie zatajona przez właściciela ( co można potwierdzić wizytą u weterynarza) opłata za dobę wzrasta o 100%
 5. Hotel Spod Szarloty może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.
 6. Jeśli stan zdrowia zwierzęcia lub informacje o problemach behawioralnych zostaną zatajone przez Powierzającego , Hotel może nakazać odbiór zwierzęcia maksymalnie do 12h od momentu poinformowania o tym Powierzającego lub zmienić cenę za dobę informując o tym Powierzającego.
 7. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia,jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.
 8. Właściciel psa ma świadomość, że zwierzę pozostawione w Hotelu może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym właściciel psa nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Hotelu co do wymienionych sytuacji.
 9. Jeżeli podczas pobytu psa w Hotelu dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia,które wymaga interwencji weterynarza,Hotel dołoży wszelkich starań,aby z psem w jak najszybszym terminie dotrzeć na kontrolę weterynaryjną oraz zastosować zalecone leki,które podczas odbioru psa zostaną przekazane opiekunowi.Ponadto jako,że psy bawią się,biegają,szaleją i mogą być narażone na częstsze kontuzje w Hotelu aniżeli w normalnym środowisku funkcjonowania,Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia,które odbyły się podczas pobytu.Ponadto jako, że psy bawią się, biegają, szaleją i mogą być narażone na częstsze kontuzje w Hotelu aniżeli w normalnym środowisku funkcjonowania, Hotel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zdarzenia, które odbyły się podczas pobytu zwierzęcia i nie wynikały one z zaniedbań Hotelu.
 10. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 3 kolejne dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1),przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3)i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 11. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu Spod Szarloty pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
 12. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o tej samej godzinie następnego dnia pobytu. Po tym czasie rozpoczyna się kolejna doba.
 13. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu.
 14. W przypadku skrócenia terminu pobytu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 15. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje posiłki w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalanych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody.
 16. Zapewniamy spacery oraz wybieg na ogrodzonym i monitorowanym terenie hotelu.
 17. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu, na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
 18.  Zdjęcia i filmy z pobytu psów w naszym Hotelu zamieszczane są na facebooku ( wysyłanie indywidualne na nr tel tylko i wyłącznie w godz wieczornych )
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.